Badania kliniczne żelu SKINeo Effect

Test obejmujący 380 osób był przeprowadzony na uniwersytecie niemieckim przy użyciu standardowego urządzenia do diatermii ultradźwiękowej.

Typowe działanie:

  • Głębokie bruzdy są unoszone
  • Skóra jest gładsza

Pomiarom podlegały

  • Szorstkość skóry (efekt wygładzający)
  • Głębokość zmarszczek