Testy i aprobaty

Wszystkie żele i kremy są w pełni zatwierdzone. Każdy składnik przeszedł oficjalne i udokumentowane testy toksyczności. Wyniki są zarejestrowane w:

  • "Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit" w Berlinie.
  • Federalny Urząd Ochrony Konsumentów i Bezpieczeństwa Żywności w Berlinie.

Wymienione dokumenty mogą być przedstawione w celu uzyskania lokalnych dokumentów dopuszczających.

Dokumentacja spełnia wymogi FDA.